Ledo sh.p.k. – Komercialiste (F)

Ledo sh.p.k. është kompani ndërkombëtare e cila vepron në tregun e Kosovës. Ledo sh.p.k. shpall konkurs pune për pozitën: Komercialiste (4x). Përgjegjësite e punës: Komunikimi me partnerë dhe

Continue reading

1 2 3 4 5 46