Elsa Group – Vende të lira të punës (10) – Pejë, Fushë Kosovë

KONKURS

Ndermarrja për prerrjen dhe përpunimin e granitit dhe mermerit, si dhe e ndërrtimit të lart  “ELSA GROUP”   në Pejë shpall konkurs  për këto vende të lira të punës:

  1. Inxhinier i Ndërtimtarisë – dy vende të lira
  2. Dizajner – dy vende të lira
  3. Arkitekt – dy vende të lira
  4. Ekonomist / Kontabilist – një vend i lirë
  5. Teknik i ndërtimtarisë për përcjellje dhe inspektim të mallit- një vend i lirë
  6. Punonjëse e administratës / sekretareshë – një vend i lirë në Pejë dhe nje vend i lire për njësinë në Fushë Kosovë
  • Për pikat 1, 2, 3, 4, kandidatet duhet të ken të kryer fakultetin përkatës si dhe të ken 2 vjet përvojë punë në lëminë perkatëse .
  • Për piken 5 kandidatet duhet të ken shkollën e lart apo të mesme  si dhe të ken 2 vjet përvojë pune.
  • Për piken 6 të konkursit preferohet njohja e gjuhës angleze si dhe njohja e punës me kompjuter  si dhe kandidatet të ken përgaditje të mesme apo të lartë  shkollore, dhe të ken 2 vjet përvojë punë.

Kandidatet e interesuar CV-në mund t’a dërgojnë në ketë email adresë info@elsa-group.com dhe në subject të emailit të shkuhet pozita për të cilën aplikohet .

Numri kontaktues: 049 905 929