Metal Tech – Vende të lira pune (8)

Konkurs Pune

Fabrika e prodhimit te mobiljeve  METAL TECH eshte nje nder kompanite me te suksesshme ne sektorin e dizajnimit dhe prodhimit te mbiljeve.Kompania po rritet dhe shpreh gadishmeri per shtim te numrit te puntoreve ne menyre te rritjes se kapacitetit prodhues.


Saldues (3 pozita)

Kriteret:

 • Kandidatët duhe të kenë përvoje pune në lëmine e saldimit të konstruksioneve dhe mobiljeve të brëndshme.
 • Aftësi për të lexuar vizatime dhe skica në mënyrë që të kuptohen plotësisht kërkesat.

Shitese: (1 pozië)

Kriteret:

 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikative dhe të ketë përvoj pune në shitje.
 • Njohja e exelit ose programit të shitjes obligative.
 • E aftë të punojë në ekip dhe në mënyrë të pavarur
 • Të ekspozoj mallin dhe mirëmbajë hapësirat e shitjes.
 • Mundeshit vendbanimi Fushë Kosovë ose Prishtinë.

Zdrukthtar  (2 pozita )

Kriteret:

 • Kandidatët duhe të kenë përvoje pune në lëmine e zdrukthtarisë (Prodhim dhe Montim).
 • Aftësi për të lexuar vizatime dhe skica në mënyrë që të kuptohen plotësisht kërkesat.
 • Aftësi dhe përgjegjësi për prodhimin dhe montimin e produkteve të ndryshme te mobiljeve.
 • Përcaktimi i matjeve dhe llogaritja e madhësisë dhe sasisë së materialit të nevojshëm për një projekt të caktuar.

Tapicier për mveshjen e mobiljeve (2 pozita )

Kriteret:

 • Të ketë njohuri bazike rreth procesit të qepjes dhe mveshjes së mobiljeve.
 • Aftësi për të mësuar shpejtë dhe për të përfunduar punët brënda afateve.
 • Të ketë aftësi e gatishmëri të punojë në grup si pjesë e ekipit

Punëtor I thjeshtë (2 pozita )

Kriteret:

 • Kandidatët duhe të kenë interesim për punë në lëmine e zdrukthtarisë (Prodhim dhe Montim).
 • Interesim per te avancuar ne sektorin e prodhimit.
 • Të ketë patentë shofer, Kategoria B.(e preferushme)

Kushtet e përgjithshme.

 • Mundsi punësimi afatgjatë
 • Orari I punes 8.00-17.00 dy pauza
 • Ushqimi në kuzhinën e fabrikes.
 • Pagat sipas marrëveshjes (konkurente)

Vendi I punës: Fushë Kosovë

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë aplikacionin për punësim/CV në e-mail adresën: metaltechks@gmail.com duke cekur pozitën që aplikjnë.
ose mund të kontaktoni në numrin e telefonit: +383 44 411117 (thirrjet vetem gjate orarit zyrtar)