Speeex – Operator/e Telefonik/e (Frënge, Gjermane)

Konkurs pune – SPEEEX #becomespeeex
Speeex SH.P.K me seli në Prishtinë, Rr. UCK nr. 208 shpall konkurs:

Pozitat: Agjentë Marketingu (Operator telefonik)

Gjuhët e kërkuara: Frënge, Gjermane

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgjegjës në ofrimin e shërbimeve cilësore tek klientët 
 • Pranimin e telefonatave/kërkesave të klientëve në mënyrë efektive 
 • Realizimin e telefonatave sipas kërkesave të projektit dhe menaxhmentit 
 • Ofrimin e informacionit mbi produktet dhe shërbimet ndaj klientëve 
 • Adresimin e shqetësimeve apo kërkesave të klientëve tek departamentet përkatëse 
 • Ofrimin e konsulencës/këshillimit të vazhdueshëm përmes telefonit për produktet/shërbimet përkatëse të kompanisë dhe partnerëve të kompanisë
 • Dokumentimi i të gjitha informacioneve e telefonatave sipas procedurave standarde të projektit. 
 • I gatshëm të punoj në grup dhe të koordinoj punët me të tjerët
 • Përpunim të email-ave dhe telefonatave. 

Aftësitë e nevojshme: 

 • Njohja e gjuhës gjermane apo frënge 
 • Njohja e përdorimit të Microsoft Office 
 • Të ketë aftësi të larta komunikuese në të folur dhe të shkruar 
 • Vetë iniciativë, i gatshëm për të mësuar dhe aftësi për punë ekipore
 • Person i motivuar dhe i përkushtuar
 • Fleksibil dhe komunikativ

Ne ju ofrojmë: 

 • Pagë, duke filluar nga 1000€
 • Integrim në komunitetin tonë
 • Ambient të këndshëm të punës 
 • Trajnime 
 • Orar fleksibil 

CV-në tuaj mund ta dergoni në email-in: hr@speeex.com ose të kontaktoni direkt në numrin e telefonit: +38343555775.