ELTEX – Koordinator/e i/e Furnizimit

Kompania ELTEX me seli në Ferizaj, është në kërkim të personave entuziast dhe kreativ për plotësimin e pozitës:

Koordinator/e i/e Furnizimit

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Kujdeset për porosit, relacionet dhe komunikimin me furnitorët e kompanisë;
 • Menaxhon stokun e materialeve dhe mallrave ;
 • Hulumton tregun vendor dhe ndërkombëtar për materiale te reja ne fushën e industrisë së drurit ;
 • Organizon transportin e mallrave brenda dhe jashtë vendit;
 • Analizon kostot e shpenzimeve me qellim te rritjes se efiqiences në kuptim financiar dhe kohor;
 • Si dhe detyra tjera të lidhura me natyrën e punës që kërkohen nga mbikëqyrësi.

Kualifikimet dhe përvoja:

 • Te ketë te mbaruar shkollimin e mesëm ;
 • Të ketë njohuri dhe përvojë të dëshmuar në këtë fushe apo fusha te ngjashme ;
 • Të flas dhe të shkruaj rrjedhshëm gjuhen turke ;
 • Njohja e gjuhës angleze apo serbe konsiderohet përparësi
 • Te jete i gatshëm dhe mos ketë pengesa ligjore për të udhëtuar jashtë vendit ;
 • Te ketë gatishmëri për te punuar edhe te Shtunave kur është e nevojshme.

Çka ofron kompania:

 • Punësim afatgjatë me kontratë pune sipas legjislacionit në fuqi;
 • Mundësi avancimi në karrierë;
 • Pagë konkurruese;

Si te aplikoni:

Personat e interesuar mund të dërgojnë aplikimin e tyre në formë të CV-së në adresën elektronike: hr@oxa-group.com, me titull në subject: Koordinator i Furnizimit.

Aplikimi  është i hapur deri më 10.09.2021.

Vetëm kandidatët e listës së ngushtë do të ftohen në intervistë.