Globbus Group – Monter (4), Teknik me përvojë pune (2), Ndihmës Mjeshtër për montime (2)

GLOBBUSGroup SH.P.K. ofron vende te lira puna si:

1. Montera – Mjeshter (4)

për montimin e dyerve per garazha

Perparesi kane kandidatet:

  • me pervoje ne montim
  • te dyerve per garazha, ose pervoj në montimin e dyerve nga alumini ose plastika ose pune te ngjajshme.

2. Teknik me pervoje per montime si (2):

  • Paisje  elektrike,elektronike,
  • Motora te ndryshem
  • Motora per dyer rreshqitese,etj…
  • Paisje elektrike, kamera,klima,etj.
  • perparesi kane ata kandidat qe kan pervoj ne montime dhe instalime .

3. Ndihmes mjeshter per montime (2)

  • Duhet të kene njohuri ne perdorimin e veglave  te punes, të interesuar per te mesuar.

Dergoni CV per pervojen dhe kualifikimin ne email ;

globbus-vendepune@hotmail.com

ose ne VIBER  +38345211031