Allianz – Inxhinier/e i/e Elektronikës dhe Makinerisë

K O N K U R S

Kompania Allianz nga Prishtina e cila operon ne leminë e paisjeve dentare është në kërkim të një inxhienierit  të  elektronikës ose makinerisë (preferohet inxhinier i mekatronikës)  për instalimin dhe mirëmbajtjen e paisjeve dentare.

Kushtet:

  • Të ketë njohuri elementare ne lamin e cekur;
  • Njohja e gjuhës angleze niveli B2;
  • Të posedoje patent shoferi;
  • Mosha 25-40 vjet;
  • Te ketë aftësi në përdorimin e kompjuterit.

Kushtet e pageses:

Sipas marrëveshjes

Konkursi mbetet i hapur deri me datën 08 Shtator 2021

Të interesuarit CV-në e tyre e dërgojnë në emailin: allianz_kosovo@yahoo.com