IP-Kos – Kryepunëtor i Pikës Shitëse, Operator i Shitjes, Arkatare në Market

K O N K U R S

Lokacioni: Arllat, Komuna Drenas

Titulli i pozitës: 

Kryepunëtor i Pikës Shitëse;
Operator i Shitjes;
Arkatare në Market.

Përshkrimi i pozitës për Kryepunëtor:

 • Do të jetë përgjegjës për planifikimin, organizimin, drejtimin dhe kontrollin e pikës shitëse të karburanteve, marketit të mallrave dhe shërbimeve që ofrohen në pikën shitëse.
 • Pritet të promovoj biznesin dhe produktet e IP-KOS sh.p.k.

Kualifikimet dhe kriteret e nevojshme:

 • Të ketë të përfunduar shkollimin e mesëm;
 • Posedimi i patent shoferit kategoria B;
 • Një vit përvojë në punë të njëjta apo të ngjashme;

Përshkrimi i pozitës: Operator i shitjes në pompë

Operatori i shitjes do të jetë përgjegjës për shërbimin e klientëve, mbravjtjen në pikën shitëse, lëvizjen  dhe rendin e klienteve;

Kualifikimet dhe kriteret e nevojshme

 • Të ketë të përfunduar shkollen e mesme;
 • Të ketë përvojë pune, në punë të njëjta apo të ngajshme;
 • Të ketë aftësi komunikuese;

Përshkrimi i pozitës: Arkatare në market:

Arkatarja në market është përgjegjëse për mbarëvajtjen e punës në marketin e pikës shitëse.

Kualifikimet dhe kriteret e nevojshme:

 • Të ketë të përfunduar shkollen e mesme;
 • Të ketë përvojë pune, në punë të njëjta apo të ngajshme;
 • Të ketë aftësi komunikuese;

Të gjithë të interesuarit për pozitat e cekura më larte mundë të aplikojnë duke plotësuar formularin për aplikim i cili gjendet në linkun e më poshtëm:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIpikClPadBxG8uXucv9QRKZEeVHRbg43o0LT4hnGbpFWQow/viewform

Konkursi është i hapur  deri më dt. 15.09.2021