Metal Tech – Asistente e Financave, Shitëse

Konkurs Pune

Fabrika e prodhimit të mobiljeve METAL TECH është një ndër kompanitë më të suksesshme në sektorin e dizajnimit dhe prodhimit të mbiljeve në treg

Kompania për të plotësuar nevojat e veta, vazhdon me rekrutimin për vendet e lira të punës:

Asistente e Financave,
Shitese.


Asistente e Financave

Kushtet:

 • Të ketë përvoje pune në faturim dhe vendosjen e të dhënave në sistem.
 • Niveli I avancuar I përdorimit të programeve të kontabilitetit obligative.
 • Njohje e përgjithshme e punëve administrative dhe arkivimit te dokumentave.
 • Aftësi të shkëlqyeshme analitike.
 • Shkollimi dhe trajnimet në fushën relevante do të kenë përparësi.
 • Njohuri për çështjet e kontabilitetit dhe sistemin e taksave të Kosovës.
 • I/e aftë të punojë në ekip dhe në mënyrë të pavarur.
 • Të ketë njohuri dhe përvojë në përgatitjen e planit të biznesit, planit strategjik, buxhetimit, kontrollës dhe raportimit financiar.
 • Njohja e Gjuhës Angleze obligative.

SHITESE

Kushtet:

 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikative.
 • Të ketë përvoje pune në shitje.
 • Njohja e exelit ose programit të shitjes obligative.
 • Njohja e Gjuhës Angleze përparsi.
 • Të ekspozoj mallin dhe mirëmbajë hapësirat shitëse.
 • E aftë të punojë në ekip dhe në mënyrë të pavarur
 • Mundesisht vendbanimi Fushë Kosovë ose Prishtinë.

Kandidatet e përzgjedhur do të informohen dhe do të ftohen për intervistë.

Te gjithë të interesuarit që mendojnë që I plotësojnë kriteret e kërkuara të dërgojnë CV-në në metaltechks@gmail.com

Për informata të tjera na kontaktoni në +383 44 411 117 (thirrjet vetem gjatë orarit zyrtar).

Afati i fundit per aplikim: 09 Shtator, 2021