Komisioni Qendror i Zgjedhjeve -198 vende te lira te punes

Zyrtar i Personelit (1), Zyrtar për buxhet dhe financa (2), Zyrtar i Koordinimit në Terren në Sekretariatin e KQZ-së (4), Zyrtar i Trajnimit në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve (127), Zyrtar i Administratës dhe Logjistikës në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve (27), Zyrtar i administrimit të objektit në QNR (2), Zyrtar i Logjistikës në QNR (6), Zyrtar i Trajnimit në QNR (7), Zyrtar për marrëdhënie me Jashtë (9), Zyrtar i Sigurimit të Brendshëm në QNR (3), Nëpunës në depo (3), Shofer në KQZ (4)

Afati i fundit 20 gusht 2021