Instituti KAF – 60 Bursa deri në 100%

IKAF OFRON 60 BURSA TË STUDIMEVE DERI 100%

Instituti KAF ofron mundësi dhe mbështetje për të gjithë studentët e Fakultetit Ekonomik – Bachelor të vitit të III-të, apo kandidatëve të cilët kanë mbaruar studimet jo më larg se para pesë (5) viteve (2017 – 2021).

Bursa jepet për dy kategori si në vijim:

  • Studentët e Fakultetit Ekonomik, me mesatare mbi 9, përfitojnë bursë të plotë 100%
  • Studentët e Fakultetit Ekonomik me mesatare prej 8.0 – 9.0 pëfitojnë bursë 50%.

Apliko online për bursë: https://bit.ly/burse100 

Afati i fundit per aplikim: 10 Shtator, 2021