ICT Academy – Digital Marketing Individual


Digital Marketing Individual – kërkohet për angazhim 6 muaj deri 1 vjet sipas marrëveshjes.


• Entusiast dhe i specializuar në fushën e marketingut digjital për fushën e ICT më saktë Cyber Security.

• Entusiast dhe i specializuar për marketing në Cyber security.

• Entusiast dhe i specializuar në përdorimin e rrjeteve sociale, pergatitjen e planeve të marketingut, Ads, content creator, ide kreative të përmbylljes me sukses të kampanjave duke targetuar klientë të mundshëm etj.

• Entusiast dhe i specializuar me njohuri në fushën e tregut vendor, rajonal dhe botëror sidomos atë Europian dhe SHBA-ve, i aftë të lexojë dhe intepretojë të dhënat nga marketing digjital.

• Të respektoj privatësinë dhe sigurinë e informacionit të marketingut digjital.

Të interesuarit të aplikojnë në linkun:
https://www.facebook.com/job_opening/210156537531014/