Delta Security – Oficer Patrullues (15)

Delta security sh.p.k. është kompani private profesionale e cila ofron shërbime të sigurisë, si: ruajtjen fizike të objekteve, sigurimin e tubimeve publike, ofrimin e shërbimeve të mbrojtjës së afërt, instalimin, servisimin, mirëmbajtjen dhe monitorimin e sistemeve alarmuese dhe atyre të video-vëzhgimit, etj.

Delta security sh.p.k. ofron mundësi afatgjate të punësimit, prespektivë për karrierë, avancim profesional dhe kushte të mira të punës.

Delta security sh.p.k. shpallë konkurs për plotësimin e vendeve të punës:

Pozita: Oficer Patrullues – 15 persona

Lokacioni: Prishtinë

Ofrimi i punësimit: punësim i menjëhershëm, përparësi kanë personat e licencuar nga ministria e punëve të brendshme për ofrimin e shërbimeve themelore të sigurisë
Vendi i punës: Oficer patrullues

Kualifikimet dhe aftësitë e përgjithshme që kërkohen nga kandidatët:

  • Të kenë të përfunduar së paku shkollimin e mesëm,
  • Të posedoj patent shofer, kategoria b,
  • Mos të jenë të dënuar apo të ndjekur penalisht,
  • Aftësi të mira komunikuese, raportuese dhe të qasjes në punë,
  • Aftësi për të punuar në situata stresuese,
  • Aftësi për të punuar i pavarur dhe në punë ekipore në ambiente dinamike.

Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë:

  1. Në zyrën qendrore të delta security sh.p.k., në adresën: rr. Enver maloku nr.108/1, bregu i diellit (ngjitur me objektin furra qerimi 1), kati 4, prishtinë, ose
  2. Përmes postes elektronike në e-mail adresën: apliko@deltasecurity.biz

Afati për aplikim mbetet i hapur deri më 23.01.2021, çdo ditë pune nga ora 09:00 deri në ora 17:00!

Ju mirepresim!