Dekra Akademie Kosovë – Mësimdhënës/e i/e Gjuhës Gjermane (7)

DEKRA Akademie Kosova është një ndër kompanitë më të mëdha private të aftësimit profesional në Gjermani. Çdo vit, më shumë se 100.000 njerëz i besojnë aftësisë sonë për t‘a kthyer cilësinë më të lartë të arsimit dhe aftësimit të mëtejshëm profesional që ne ofrojmë, në një sukses konkret. Nuk ka rëndësi nëse bëhet fjalë për vende të reja pune, hapa përpara në karrierën profesionale në ndërmarrje, apo kualifikime të përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi, klientët tanë mund të kenë besim të plotë tek ne në menaxhimin e plotë të suksesit të tyre. Me 150 filiale të shpërndara në mbarë territorin e Republikës Federale Gjermane, ne kujdesemi që cilësia e lartë në formimin profesional, nga njëra anë, dhe efiçenca, nga ana tjetër, të mos e përjashtojnë njëra-tjetrën. Përkundrazi: Falë mjeteve dhe metodave moderne të mësimdhënies, ne mundemi që t’i trajtojmë me përgjegjësi nevojat e klientëve tanë në situatat e tyre konkrete jetësore dhe ato të karrierës profesionale.

DEKRA Akademie Kosova është vendosur zyrtarisht në Kosovë në vitin  2019 dhe ka hapur dyert për infermierët e licensuar, të cilët dëshirojnë të emigrojnë në mënyrë të organizuar dhe të shpejtë në shtetin Gjerman, duke përfituar falas të gjitha shërbimet e mësimit të gjuhës gjermane, aftësimit profesional, certifikimit, ndërmjetësimit të punësimit, transferimit në Gjermani dhe asistencës për bashkimin familjar. Aktualisht DEKRA Akademie Kosovë ka tre departamente: departamenti i mësimdhënies dhe trajnimit, departamenti i transferit, dhe departamenti i burimeve njerëzore.

DEKRA Akademie Kosova është në kërkim të kandidatëve për pozitën “Mësimdhënës/e i/e Gjuhës Gjermane (7)” në këto qytete:

Prishtinë, Mitrovicë, Prizren, Gjilan, Pejë, Ferizaj dhe Gjakovë

Kërkesat tona:

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 • Praktikon mësimdhënie gjithpëfshirëse
 • Planifikon dhe vlerëson mësimin, si dhe krijon instrumente pune të përshtatshme për mësimnxënie efeketive
 • Kultivon një klimë dhe atmosferë të mirë pune gjatë mësimdhënies
 • Planifikon mësimin në përputhje me plan programet mësimore
 • Krijon portofolin e materialeve mbështetëse, moduleve mësimore të cilat gjejnë zbatim në procesin mësimor
 • Ruan ambientin, dhe menaxhon më kandidatët gjatë procesit mësimor
 • Ndihmon kanidadatët gjatë procesit të mësimnxënies dhe i motivon për mësimnxënie efikase
 • Ushtron mësimdhënie në përputhje me njohuritë aktuale të kandidatëve dhe i avancon ato në nivelet e dëshiruara
 • Vlerëson njohuritë dhe kompetencat e kandidatëve si dhe ua komunikon rezultatet e arritura/ngecjet në kohë dhe termin të caktuar
 • Bart përgjegjësi të plotë për procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies
 • Reagon tek sjelljet jo të mira të kandidatëve, kujdesshëm dhe në përputhje me normat pedagogjike
 • Planifikon aktivitete të cilat normalizojnë procesin e mësimdhënies dhe bëjnë mësimin më miqësor dhe të dëshiruar për kandidatët
 • Informon në kohë përgjegjësit mbi vështirësitë dhe problemet gjatë procesit mësimor, dhe bashkëvepron në daljen nga situatat e tilla

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Të ketë  mbaruar arsimin e lartë universitar në Gjuhë dhe Letërsi Gjermane
 • Të ketë eksperiencë pune deri në 3 vite
 • Aftësi shumë të mira kompjuterike
 • Aftësi shumë të mira komunikimi
 • Aftësi shumë të mira analitike

Si të aplikoni:

Të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre në: blerina.miftari@dekra.com

Afati i fundit për aplikim është 27 Janar 2021.

Në intervistë do të ftohen vetëm kandidatet të cilët janë në listë të ngushtë.