Kadiu Group – Menaxher Distribucioni, Menaxher i Shitjes, Arkatare

Kadiu Group, një kompani lider në tregtinë me auto pjesë dhe pajisjet e autoserviseve në Kosovë dhe Shqiperi, me nje eksperience mbi 26 vjeçare dhe me nje rrjet dyqanesh ne qytetet kryesore ne Kosove, shpall konkurs per pozitat:

1. Menaxher Distribucioni

Detyrat:

 • Njohja shumë e mirë e produkteve te kompanise dhe terrritorit te Kosoves
 • Mbikqyrja dhe menaxhimi i agjenteve te shitjes te kompanise
 • Mbikëqyrje e klientëve ekzistues dhe atyre potencial, si edhe key accounts
 • Perpilimi i planit te punes, ofertave dhe promocioneve te ndryshme ne perputhje me strategjine e kompanise dhe kerkesave te tregut
 • Analiza dhe propozime per rritjen e qarkulimit te klienteve ekzistues dhe potencial
 • Monitorimi i vazhdueshem dhe mbajtja ne kontroll e detyrimeve te klienteve
 • Raportim periodik tek CEO i kompanise
 • Bashkëpunim i ngushtë me koleget e departamenteve te tjera.

Kriteret:

 • Te jete i moshes deri 35 vjec.
 • Te kete arsim te larte
 • Preferohet te kete nje eksperience te meparshme ne fushen e shitjeve minimalisht 5 vjet (kane perparesi candidate me experience ne industri te ngjashme)
 • Te kete aftesi shume te mira komunikuese
 • Te njohe programet baze ne perdorimin e kompjuterit

2. Menaxher i Shitjes për qytetet e Ferizajit, Suharekës, Malishevës, Prizrenit dhe Gjakovës

Detyrat:

 • Njohja shumë e mirë e produkteve te kompanise
 • Mbikëqyrje e klientëve ne rajonin përkatës
 • Këshillimi i klientëve gjatë blerjes
 • Kontaktim dhe ofertim i klientëve te ri
 • Prezantimi i produkteve të ndryshme dhe ofertave
 • Bashkëpunim i ngushtë me koleget e departamenteve te tjera.

Kriteret:

 • Te jete i moshes deri 35 vjec.
 • Te kete arsim te larte
 • Preferohet te kete nje eksperience te meparshme ne fushen e shitjeve
 • Te kete aftesi shume te mira komunikuese
 • Te njohe programet baze ne perdorimin e kompjuterit

3. Arkatare per qytetin e Gjilanit (fillimisht per nje periudhe 6-mujore)

Kriteret:

 • Te jete e moshes 23-35 vjec.
 • Te kete arsim te larte ne Degen Ekomonik (preferohet Finance).
 • Preferohet te kete nje eksperience si arkatare
 • Te kete aftesi shume te mira komunikuese
 • Te njohe programet baze ne perdorimin e kompjuterit

Përfitimet tuaja

 • Trajnim dhe integrim intensiv dhe profesional
 • Vend pune modern dhe të sigurte
 • Pagë mbi mesatare dhe të rregullt
 • Zhvillim dhe rritje profesionale të karrierës tuaj

Te interesuarit mund te dergojne CV-ne e tyre ne adresën: hr@kadiu.al, duke shenuar regjionin per te cilin aplikon ne subjektin e emailit.