TSTS Group – Vende të lira të punës në Maltë (Hoteleri dhe Kantier Detar)

Vende të lira të punës në Maltë
(Hoteleri dhe Kantier Detar)

Qendra e trajnimit dhe e punesimit te detareve TSTS Group me qender ne Shqiperi ne bashkepunim me kompanite e ndryshme ben bashke shtetet e nje kombi edhe ne nje fushe tjeter, ne ate te hotelerise dhe kantiere detare duke hapur aplikimet per pozicionet e ndryshme te punes per shtetasit e Kosoves si me poshte:

SHIPYARD

 1. Project / Ship Repair Manager
 2. Quality Manager
 3. Safety Officer
 4. Estimator
 5. MEchanical Fitter Foreman
 6. Steel Work Supervisor
 7. Crane Operator
 8. Electrician / Electronics
 9. Pipe Fitter
 10. Mechanical Fitter
 11. Welder
 12. Steel Worker
 13. Lathe Machinist
 14. Scaffolders
 15. Painter Blaster

HOTELLERIE

 1. Room Utility
 2. Housekeeper
 3. Waiter
 4. Bartender
 5. Receptionist
 6. Concierge

– Individet qe do perzgjidhen do te kene mundesine te perfitojne nje kontrate pune 4-6 mujore me te drejte rinovimi, me page duke filluar nga 700€ sipas pozicionit perkates. Shpenzimet e akomodimit, ushqimit jane te mbuluara nga kompania punedhenese. Kandidatet meshkuj apo femra duhet te zoterojne gjuhen angleze, avantazh gjuhet e tjera, te jene te grupmoshes 20-45 vjec, te jene te afte te punojne ne grup me persona nga kultura te ndryshme, te kene etike pune, te jene bashkepunues dhe me nje qendrim pozitiv gjate punes.

Te interesuarit te dergojne CV ne adresen: info@tstsgroup.com (ne gjuhen angleze/italiane ne modelin Europass) si dhe te aplikojne ne linkun  https://www.careers-page.com/tsts-group-shpk
Vetem kandidatet qe plotesojne kriteret do te perzgjidhen per zhvillimin e nje interviste ne skype.

Numra kontakti: 0696075888 / 0672030620 / 0672030670.