P&G Consulting – Konsultë të IT-së

P&G Consulting shpallë konkurs për konsultë të IT që janë Junior Developer, Master Developer, Senior Developer të cilët do të punojnë për tregun suedez.

Përgjegjësitë:

 • Mësimi sa më i shpejtë i teknologjive që klienti i kërkon;
 • Të komunikojë me klient direkt në baza ditore;
 • Të punojë me orare te plota;
 • Të jetë i hapur për teknologji të ndryshme në web;
 • Të bashkëpunojë me të gjithë antarët e ekipit;
 • Të ndajë dijen në fushën e IT me të tjerët

Aftësitë:

 • Aftësi në Front End (HTML, CSS, JS);
 • Aftësi në Backend (PHP, MYSQL);
 • Aftësi në WordPress;
 • Aftësi në React JS (bonus);
 • Niveli i gjuhës angleze të jetë i lartë (shkrim dhe të folur)
 • Të përballojë punë dinamike në baza ditore;
 • Të ketë vullnet për të mësuar;
 • Saktësi dhe fokus në punë

Çfarë ofrojmë ne:

 • Punë me tregun suedez;
 • Paga sipas marrëveshjes;
 • Ofrojmë udhëtime jashtë vendit për vizita te klientët tanë;
 • Rritje në pozitë brenda kompanisë.

Si të aplikoni:

Dërgoni CV-të tuaja në këtë email: info@pgshpk.com