MAPEI – Mjeshter të Hidroizolimeve (4)

Kompania Konstruktori sh.p.k – MAPEI dëshiron të zgjerojë stafin dhe kërkon

  • Mjeshter të Hidroizolimeve (4 vende)

Personat e interesuar mund të kontaktojnë drejtëpërdrejtë në nr. tel 044174297 apo 044163298 per caktimin e takimit.