Eurometal – Saldues të çertifikuar (10), Kranist

Kompania Eurometal shpk hap konkurs për pozitat:

  1. Saldues i çertifikuar (10)
  2. Kranist

Kualifikimet për pozitën Saldues:

  • Të ketë përvojë pune në saldim
  • I aftë për pune dhe të punojë në mënyrë të pavarur
  • Të jetë saldues I çertifikuar
  • Aftësi teknike për saldimin e metaleve

Kualifikimet për pozitën Kranist:

  • Të ketë përvojë pune relevante;
  • I aftë për pune dhe të punojë në mënyrë të pavarur apo ne grupe;

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes email adresës elbasan.m@eurometal-ks.com apo permës numrit të kontaktit 049/42 60 60 prej orës 08:00-17:00.