Royal Mall – Sigurim për Qendër Tregtare

Sigurim Për Qendër Tregtare

Royal Mall, Shpall konkurs pune për pozitën:

Punëtor për Sigurim

Kualifikimet:

  • Të ketë përvojë pune në sigurim,
  • Të ketë licencë për sigurim,
  • Të ketë gjendje të mire fizike dhe shëndetësore,
  • Të jetë komunikues,
  • Të kryej detyrat sipas udhëzimeve të menaxherëve

Lokacioni: Prishtinë (Rruga B)

Të gjithë të interesuarit të kontaktojnë në numrin e telefonit +38349940299 ose të dërgojnë CV në e-mail adresën info@royalmall-pr.com