Reforma – Shofer (transporter) për shtetet e BE-së

KONKURS PUNE
Shofer (transporter) per shtetet e BE-se

Kompania REFORMA është rritur në një kompani moderne me mbi 50 punëtorë të profileve të ndryshme të cilët me shume sukses i kryejnë punët dhe detyrat e tyre në objekte moderne (mbi 20.000 m2) si në shitjen e auto pjesëve (mbi 40.000 artikuj) ashtu edhe në shitjen e automjeteve të reja të markës AUDI, servisimin e veturave si dhe kontrollimin teknik të automjeteve.

Perparesi kane te gjithe aplikuesit qe posedojne pasaporte me mundesi te udhetimit ne shtetet qe jane pjese e Bashkimin Evropian.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

  • Transportim i mallrave ne shtetet EU
  • Te kete pervoje pune ne transportimin e mallrave jashte shtetit
  • Bën ngarkimin dhe shkarkimin e mallit nga automjeti në depo dhe anasjelltas, kontrollon që malli nuk është dëmtuar, informon me kohë në rast të ndonjë parregullsie
  • Mban përgjegjësi për mbajtjen me rregull të automjetit të besuar në punë, i cili është pronë e ndërmarrjes dhe kujdeset për pastërtinë e tij

Kushtet e kërkuara:

  • Patent shofer valid të kategorisë “B” apo “C”
  • Diplomë të shkollës së mesme
  • Raport të dënimeve të mëparshme në vozitje
  • Fleksibil në orare të caktuara

Kandidatët e interesuar të dërgojnë CV-në në emailin jobs@reforma-pr.com