GNTC Group sh.a. – Dizajner Grafik

Konkurs

Dizajner Grafik

Detyrat dhe Përgjegjësitë

  • Të keni njohuri në Adpne PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR & INDESIGN
  • Të keni njohuri në Corel Draw
    Përvojë pune së paku 1 vjet
  • Të keni njohuri në përdorimin e paisjeve profesionale për fotograf
  • Aftësi komunikimi dhe gatishmëri për punë ekipore.
  • Njohje të ndonjë gjuhe të huaj

Kandidatet që dëshirojnë të aplikojnë duhet të dërgojnë CV dhe portfolion në e-mail adresën e cekur:

jobs@gntc-ks.com