Shell Kosovo – Mirëmbajtës / Kopshtar

K O N K U R S

Mirembajtes / Kopshtar

LOKACIONI: PRISHTINË (Veternik)

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

  • Mirëmban hapësirat e gjelbërta;
  • Mirëmban hapësirat tjera të jashtme të objektit;
  • Pastron dhe heq mbeturinat në hapësirën e jashtme të objektit;
  • Si dhe punë të ngjashme që kanë të bëjnë me procesin e punës.

KUALIFIKIMET DHE KRITERET E NEVOJSHME:

  • Të këtë të kryer shkollën e mesme;
  • Të posedojë patentë shofer të kategorisë B;
  • Preferohet të ketë përvojë pune

APLIKIMI DUHET TË BEHET VETEM ONLINE DUKE DERGUAR:

CV-NË TUAJ  ME FOTO PËRMES  E-MAIL ADRESES: hr.shell.rks@gmail.com

NË SUBJEKT TË SHËNOHET POZITA PËR TË CILEN APLIKONI.

INFORMATA SHTESE PREJ ORES 8.00-17.00 NE TEL: +38649940014