Inside – Punëtor në sharrë, Monter në terren

Fabrika për përpunimin e drurit “Inside” Sh.P.K., kërkon të punëojë punëtorë për punë në sharrë si dhe monter në terren.

Të interesuarit uhet të kenë përvojë pune së paku 1 vit si dhe të kenë precizitet dhe diciplinë në realizimin e punëve

CV mund t’i dërgoni në emailin tonë zyrtar inside.int@hotmail.com

ose të kontaktoni në numrin e telefonit 049/640-203