Besa Security

Vende të lira të punës (110)

Si rezultat i rritjes së vazhdueshme të klientelës sv kompanisë, Besa Security njofton për hapjen e vendeve të lira të punës, me mundësi punësimi të menjëhershëm.

1. Supervisor

 • Prishtinë – 2 vende të lira pune

2. Roje Fizike (Sigurim Themelor)

 • Prishtinë, Fushë Kosovë, Shkabaj, Rrethi i QMI-së / Lipjan – 50 vende të lira pune
 • Ferizaj – 20 vende të lira pune
 • Prizren – 5 vende të lira pune
 • Pejë, Istog, Klinë dhe Deçan – 6 vende të lira pune

3. Patrollë Intervenuese

 • Prishtinë – 5 vende të lira pune
 • Prizren – 3 vende të lira pune
 • Pejë – 3 vende të lira pune

4. Operator i Mbikqyrjes Elektronike / Video Vëzhgimit

 • Prishtinë – 4 vende të lira pune
 • Prizren – 4 vende të lira pune (inkurajohen të aplikojnë Gjinia Femërore)

5. Roje i Transportit të Parave të Gatshme (TPG)

 • Prishtinë – 5 vende të lira pune

6. Teknik

 • Prishtinë – 3 vende të lira pune

Dokumentacioni i kërkuar për kualifikim fillestar:

 • Dëshminë e kualifikimit shkollor
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Dëshmi mbi trajnimet e kryera (e dëshirueshme)
 • Fletë-aplikacioni (merret dhe plotësohet tek recepsioni në Besa Security)

VËREJTJE!

Të gjithë ata që i plotësojnë kushtet, do të ftohen në intervistë, menjëherë pas aplikimit!

Jumund të aplikoni në çdo ditë të javës nga ora 09:00 – 16:00

Shpallja mbetet e hapur pa afat kohor.

Adresa për aplikim: Zyra Qendrore e Besa Security (Rr. Jusuf Gërvalla nr. 64, Emshir, Prishtinë).

Telefoni kontaktues: 049 964 618 ose përmes email: info@besasecurity.com

Besa Footer