The North Unicorn – Përgjegjës/e i/e marketit, Ndihmës/e i/e përgjegjësit të marketit, Personel Marketi

The North Unicorn/ DEPPO Market  ka hapur pozita të lira pune :

 • Përgjegjës/e i/e marketit
 • Ndihmës/e i/e përgjegjësit të marketit
 • Personel Marketi

Përgjegjës/e i/e marketit, me këto detyra dhe përgjegjësi:

 • Të jetë përgjegjës për funksionimin e rregullt të marketit në të cilin është duke e administruar;
 • Menaxhimi dhe motivimi i punonjësve në atë mënyrë që të rritet niveli i performancës;
 • Të punojë mbi idetë dhe praktikat që do të rrisin të hyrat dhe performancën e marketit;
 • Përpilimi me kohë dhe saktësi i dokumenteve zyrtare që duhet të mbahen në markete dhe dokumentet e kompanisë.

Ndihmës/e i/e përgjegjësit të marketit, me këto detyra dhe përgjegjësi:

 • Ofrimi i ndihmës për menaxherin e marketit në të gjitha detyrat e caktuara duke iu përmbajtur qëllimeve (synimeve) të kompanisë;
 • Përgjegjësia kryesore është ndjekja e punëve të përditshme me qëllim drejtimin optimal të marketit;
 • Menaxhimi dhe motivimi i skuadrës për të rritur shitjet dhe për të siguruar rendiment.

Personel Marketi, me këto detyra dhe përgjegjësi:

 • Duhet të përmbushen të gjitha detyrat të cilat jepen nga përgjegjësi i dyqanit;
 • Të ketë përgjegjësi rreth funksionimit të rregullt të marketit;
 • Të tregojë përkushtimin e duhur në mënyrë që të gjithë
  klientët të ndahen të kënaqur.

Nëse jeni personi i duhur dhe keni dëshirë të punoni me një kompani e me një staf profesional dhe ndërkombëtar me koncepte inovative, atëherë ju lutem aplikoni këtu: apliko@thenorthunicorn.com duke dergu CV-në tuaj me përvojen paraprake dhe në subject te cekni pozitën qe aplikoni, aplikimet që nuk i përmbushin njoftimet nuk do të mirren parasyshë.

Suksese!