Ipko – Vende të lira pune (16)

IPKO hap konkurs për këto pozita:

 1. Mbikëqyrës/e i/e Qendrës së Thirrjeve 
 2. Praktikant/e i/e Shitjes në Terren Prishtinë 
 3. Praktikant/e i/e Shitjes në Terren Klinë 
 4. Praktikant/e i/e Shitjes në Terren Vushtrri
 5. Praktikant/e i/e Shitjes në Terren Gjilan
 6. Praktikant/e i/e Shitjes në Terren Prizren
 7. Praktikant/e i/e Shitjes në Terren Ferizaj
 8. Praktikant/e i/e Shitjes në Terren Mitrovicë
 9. Praktikant/e i/e Shitjes në Terren Kamenicë
 10. Praktikant/e i/e Shitjes në Terren Viti
 11. Praktikant/e i/e Shitjes në Terren Podujevë
 12. Praktikant/e i/e Shitjes në Terren Deçan
 13. Praktikant/e i/e Shitjes në Terren Therandë
 14. Praktikant/e në Shitje Mitrovicë
 15. Product Developer (2)