Agrokor – Vende të lira pune (7)

“AgroKor” sh.p.k. Shkabaj,

Shpall konkurs për vende të reja pune per keto pozita:

 • Shites Ambulantiv – (2 vende)
 • Merchandising – (3 vende)
 • Punetor ne administrate – (1 vende)
 • Burime Njerezore – (1 vend)

Orari: I plotë

Aplikacioni te shkarkohet dhe te plotësohet ne formen elektronike dhe se bashku me CV, dokumentet tjera dhe foton dergohen ne emailin

Aplikacionin mund ta shkarkoni këtu (Ngarkoni dhe plotësoni në MS Word)

burimenjerzore@agrokor-ks.com

Kualifikimi per vendet e punes:

 • Diploma e shkolles se mesme obligative,
 • Diploma e fakulltetit e preferuar,
 • Pervoja punes se paku 1 vit, obligative,
 • Kandidatet duhet te posedojne patent shoferi te kategorise B.

Data e fundit per aplikim 05.04.2020

1. Shites Ambulantiv – Pershkrimi i punes

 • Vizitat e regullta ditore tek pikat shitese,
 • Shitjet e regullta ditore tek pikat shitese ,
 • Zhvillimi i tregut me hapjen e pikave te reja shitese,
 • Njohja e terenit,
 • Raportim ne baza ditore tek departamenti shitjes etj.

2. Merchandiser – Pershkrimi i punes

 • Viziton pikat shitese
 • Pergjegjes per mbushjen ruajtjen dhe ritjen e pozicionimeve neper rafte dhe ekstra pozitave ne markete te ndryshme,
 • Ben liferimin, vendosjen dhe regullimin e produkteve ne pika,
 • Ben kontrollimin dhe menaxhimin e afateve te produkteve,
 • Raporton ne baza ditore, etj

3. Punetor ne Administrate – Pershkrimi i punes

 • Asistim i puneve te ndryshme administrative,
 • Mban regjister te sakte dhe te plote,
 • Pergjegjesi per kryerjen e detyrave te ndryshme administrative etj,

4. Burime Njerezore – Pershkrimi i punes

 • Kryen pune te ndryshme te burimeve njerezore.