Horeca – Serviser Teknik, Praktikant për serviser Teknik

Horeca L.L.C shpall konkurs pune për:

 1. Praktikant për serviser teknik 
 2. Serviser Teknik.

Këto janë kërkesat të cilat duhet ti plotësoj një praktikant

 Të interesuarit për praktikant  serviser teknik:

 • Preferohet shkolla e mesme në elektro ose makineri;
 • Të ketë njohuri bazike për operim me vegla të punës;
 • Të ketë aftësi të mira pune dhe fleksibilitet;
 • Të posedojë patent shofer (B);
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze.

Personat e interesuar duhet të dorezojnë CV-të në email info@horecaks.com me  dokumentacionet e mëposhtme:

 • Kopje të diplomës së shkolles së mesme
 • CV

Këto janë kërkesat të cilat duhet ti plotësoj një punëmarrës.

 Të interesuarit për Serviser Teknik:

 • Preferohet shkolla e mesme dhe diploma universitare në elektro ose makineri;
 • Të ketë përvojë pune me servisim të paisjeve të ndryshme elektrike;
 • Të ketë aftësi të mira pune dhe fleksibilitet;
 • Të posedojë patent shofer (B);
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze.

Personat e interesuar duhet të dorezojnë CV-të në email info@horecaks.com me  dokumentacionet e mëposhtme:

 • Kopje të diplomës së shkolles së mesme dhe diplomës universitare
 • CV