NT Charlie – Asistentë në Shitje (2)

POZITA: ASISTENTË NË SHITJE (2 pozita) 

Përshkrimi i punës: 

Butiku Charlie, Grand Store hap konkurs për vende të lira pune, për dy persona ambicioz  dhe me përvojë pune në shitje. 

Kualifikimet: 

  • Të jetë person i/e motivuar dhe i/e inspiruar për punë.
  • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi dhe adaptimi ndaj nevojave të klientit.
  • Preferohet njohja e gjuhës Angleze.

Mënyra e Aplikimit: 

Dërgoni CV-në tuaj në e-mail: charlie@grandstore-ks.net duke shkruar në subjekt: 

EMRI, MBIEMRI – ASISTENTË NË SHITJE.

  • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në intervistë.
  • Vendi: Qendra Tregtare “Grand Store” Veternik-Prishtine.

Data e aplikimit: 28.02.2020 deri me 28.03.2020.