ACN – Shtëpia e Efiçiencës -Agjent i Shitjes (M/F)

ACN – Shtëpia e Efiçiencës

Kompania ACN NTP, me seli ne Fushë Kosovë, e specializuar në shitje dhe instalim të paisjeve për klimatizim-ventilim dhe ndriçim, përfaqsues ekskluzivpër brendet MIDEA dhe V-TAC , kërkon:

 • Agjent i Shitjes


Përgjegjësitë kryesore:

 • Te kete pervoj pune si Agjent Tregtar
 • Prezantimi dhe shitja e produkteve të kompanisë
 • Zbaton planin e parashikuar të shitjes
 • Analizon prezencën e produkteve në treg
 • Përcjell konkurrencën në treg
 • Prezanton risitë dhe qëndrimet e kompanisë
 • Te jetë I përgjegjshem në orar të punës
 • Raporton në baza ditore menaxhmentit të lartë
 • Të asistoj kolegët në punë ( showroom )
 • Të jetë në gjendje për të maksimizuar produktivitetin dhe efikasitetin si dhe arritjen e objektivave te caktuara të shitjes

Kualifikimet:

 • Të jetë pozitiv dhe I motivuar për punë,
 • Të ketë patentë shoferin kat. B
 • Njohuria e gjuhës Angleze apo Serbo-Kroate është perparësi,
 • Përvojë pune së paku një vit në shitje,
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi
 • Aftësi të shkëlqyera të shitjes dhe negocimit
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup
 • Të jetë fleksibil dhe t’u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve
 • Mosha : 20 deri 35 vjet
 • Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibilitet

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV me Foto dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: 
gj@acn-ks.com, si dhete ceket pozita e aplikimit.

Në intervisë do të ftohen vetëm kandidatët të cilet plotesojn kushtet e zgjedhur nga Komisioni për pranim ,

Ju mirëpresim “ ACN “