Kia Motors Kosova – Agjent të shitjes

Kia Motors Kosova shpall konkurs për:

Agjent të shitjes – Albi Mall Prishtinë

Përgjegjësitë kryesore:

  • Njohja dhe prezantimi i automjeteve tek klientët.
  • Menaxhimi i portfolios të klientëve aktual dhe potencial.
  • Parashikon shitjet, zhvillon strategjitë / modelet e shitjes dhe vlerëson efektivitetin e tyre.
  • Raporton dhe ofron informata ndaj menaxhmentit duke përdorur të dhëna financiare dhe statistikore;

Kërkesat:

  • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi për të mbajtur marrdhënje të mira me klientë.
  • Eksperiencë në fushën e shitjes dhe komunikimit me klientët ose marketing.
  • Njohuri të gjuhës angleze dhe kompjuterit (Excel, Word, Power Point, MS Office etj )
  • Patent Shofer (e preferueshme).

Të gjithë të interesuarit të dërgojnë e-mail në adresën hr.allmakes@gmail.com